Drevené brikety

   

Drevené brikety sú vyrobené zo suchého a nespracovaného dreveného odpadu, najmä z pilín z drevárskej výroby, ktoré sú zlisované do formy RUF brikiet so zostatkovou vlhkosťou v hodnote nižšej ako 10 % (6-9%), čoho dôsledkom je vysoká výhrevnosť až 4600 Kcal/ kg. Drevené brikety sú lisované pod vysokým tlakom bez akýchkoľvek prísad alebo lepidiel. Drevené brikety sú vhodné pre všetky typy pecí, krbov či kotlov ústredného kúrenia, ktoré sú určené na kúrenie drevom.

Bioenex OÜ  ponúka RUF hranaté brikety prvotriednej kvality vyrobené z 1) pilín z mäkkého dreva (smrek a borovica) alebo 2) pilín z tvrdého dreva (breza a jelša).

Aké sú výhody vykurovania drevenými briketami?

     1. Sú šetrné k životnému prostrediu a emisiám CO2 – sú neutrálne palivo pre pece, kachle, kotly na drevo a krby. 

      2. Drevené brikety sú lisované z pilín a hoblín do tvaru obdĺžnika, takže sa veľmi ľahko uskladňujú a vyžadujú si podstatne menej úložného priestoru ako klasické palivové drevo. 

      3. Kúrenie drevenými briketami je oveľa lacnejšie ako ktorýkoľvek iný typ vykurovania, vďaka ktorému navyše ušetríte viac než 25% finančných prostriedkov ako pri inom spôsobe vykurovania.

      4. Drevené brikety majú veľmi nízky obsah popola, ktorý tvorí menej ako jedno percento z ich objemu.

Ako používať drevené brikety?

Drevené brikety majú vysoký obsah vykurovacej energie, takže na začiatok začnite kúriť len s malým množstvom brikiet, čím sa aj vy presvedčíte o ich tepelnom výkone a reakcií vášho vykurovacieho zariadenia na ne. Vykurovací výkon jednej tony drevených brikiet (cca 1,00 m3) je porovnateľný s 4,6m3 mäkkého dreva alebo 3,25 m3 tvrdého dreva (s vlhkosťou cca 20%).

Drevené brikety sa môžu zapáliť rovnako ako palivové drevo pomocou zápaliek, zapaľovača, papiera, špeciálnych materiálov na podpaľovanie (PEPO) či položením drevených brikiet na rozžeravené uhlíky.

Balenie drevených brikiet

Brikety sú balené v 10 kg (+/- 3%) baleniach v priehľadných igelitových vreciach.

Na žiadosť zákazníka je možné zmeniť typ balenia.

Dodávka drevených brikiet

Drevené brikety sú obvykle dodávané prostredníctvom kamióna či kontajnera (v prípade lodnej dopravy) priamo do skladu zákazníka (podľa medzinárodných obchodných podmienok Incoterms 2010 DAP) .

Minimálne množstvo pre dodanie objednávky je 24 ton. Ponúkame tiež kombinovanú objednávku drevených brikiet a Brikety Nočné.

Drevené brikety dodávame do Nemecka, Veľkej Británie, Dánska, Švédska, Francúzska, Írska a na Slovensko.

Drevené brikety sú dodávané do jedného týždňa od objednania tovaru.

Cena drevených brikiet

Konečná cena drevených brikiet závisí od prepravných nákladov, avšak vždy sa snažíme individuálne vypočítať tú najvýhodnejšiu cenu pre zákazníka. Ak chcete získať konečnú cenu drevených brikiet, prosím vyplňte náš on-line formulár:


>>>Cena drevených brikiet<<<

Spôsob platby

Platba vopred.

Ak chcete zobraziť podrobné technické špecifikácie drevených brikiet, otvorte súbor kliknutím na nižšie uvedený odkaz:

>>Wood Briquettes technical specifications (PDF)

V prípade, že máte ďalšie otázky alebo pripomienky k dreveným briketám, neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom toht kontaktného formulára:

>>>Kontaktný formulár<<<

 

 

Wood briquettes are made ​​of dry, untreated wood waste such as wood sawdust and wood chips from the timber industry, which have been pressed in RUF square briquettes form with a residual moisture, which is typically at a value of less than 10% (6-9%),  resulting in a high calorific value (4700 Kcal/kg). Wood briquettes are compressed under high pressure without any biding agents, additives or glue.  Wood briquettes are suitable for all kinds of stoves, fireplaces, furnaces, boilers  and central heating systems that operate with wood.

 Bioenex OÜ offers premium quality RUF square briquettes made ​​of 1) softwood (spruce and pine) sawdust or 2) hardwood (birch and alder) sawdust.

What are the advantages of heating with wood briquettes?

1.      Environmentally friendly and CO2-neutral fuel for heating the wood stoves, wood boilers, stoves and fireplaces. 

2.      Wood briquettes are highly compressed wood sawdust and wood shavings in an uniform rectangular shape, so they are easy to store thus are providing the advantage of significantly less storage space as for instance is required for firewood.

3.      Burning wood briquettes is much cheaper than other types of heating and you can easily save more than 25% over other conventional heating methods.

4.      Wood briquettes have low ash content, which is less than one percent of the wood briquettes volume.

How to use wood briquettes?

Wood briquettes has a high energy content, so start heating with putting a small amount of briquettes in stove, so you can evaluate thermal output of wood briquettes and  how your heating device responds. The heating capacity of a single tone of  wood briquettes (ca. 1,00 m3) is equivalent to 4,6m³ or piled meters of softwood or  3,25 of  m³ or piled meters of hardwood firewood (with firewood moisture content- 20%).

Wood briquettes can be lighted as firewood by using matches, firelighters, paper, sticks, and kindling etc. or by putting wood briquettes on embers.

Wood briquettes packing

Bark briquettes are packed in transparent plastic bags.         
Pack weight: 10 kg (+/-3%) kg.

Upon request pack weight can be changed and customer labels added.

 

           Copyright © 2012-2013 BioEnEx